PolskiBadania naukoweGranty [ English ][ Polski ]
KBN 3 T11C 050 26
Grant KBN 3 T11C 050 26: Algorytmy przekształcania reprezentacji danych dla systemów uczących się.