PolskiPracownicyPracownicy [ English ][ Polski ]
Kierownik zakładu
Roman Słowiński, Prof. dr hab. inż.
Samodzielni pracownicy naukowi
Krzysztof Dembczyński , dr hab. inż.
Andrzej Jaszkiewicz, dr hab. inż., prof. PP
Miłosz Kadziński , dr hab. inż.
 
Maciej Komosiński, dr hab. inż.
Wojciech Kotłowski, dr hab. inż.
Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. inż.
Jerzy Stefanowski, dr hab. inż., prof. PP
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Szymon Wilk, dr hab. inż.
 
Piotr Zielniewicz, dr hab. inż.
 
Pracownicy ze stopniem doktora
Jerzy Błaszczyński , dr inż.
Wojciech Jaśkowski , dr inż.
Irmina Masłowska, dr inż.
 
Bartłomiej Prędki, dr inż.
Izabela Szczęch, dr inż.
Marcin Szeląg, dr inż.
Bartosz Wieloch, dr inż.
 
Barbara Wołyńska, dr inż.
 
Pracownicy inżynieryjni i techniczni
Luiza Budzyńska , mgr inż.
 

Alfabetycznie

Luiza Budzyńska, mgr inż.
 
Jerzy Błaszczyński, dr inż.
Krzysztof Dembczyński, dr hab. inż.
Andrzej Jaszkiewicz, dr hab. inż., prof. PP
Wojciech Jaśkowski, dr inż.
Miłosz Kadziński, dr hab. inż.
 
Maciej Komosiński, dr hab. inż.
Wojciech Kotłowski, dr hab. inż.
Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. inż.
Irmina Masłowska, dr inż.
 
Bartłomiej Prędki, dr inż.
Jerzy Stefanowski, dr hab. inż., prof. PP
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Izabela Szczęch, dr inż.
Marcin Szeląg, dr inż.
Marcin Szubert, dr inż.
Roman Słowiński, Prof. dr hab. inż.
Bartosz Wieloch, dr inż.
 
Szymon Wilk, dr hab. inż.
 
Barbara Wołyńska, dr inż.
 
Piotr Zielniewicz, dr hab. inż.