PolskiPracownicyPracownicy [ English ][ Polski ]
Kierownik zakładu
Roman Słowiński, Prof. dr hab. inż.
Samodzielni pracownicy naukowi
Krzysztof Dembczyński , dr hab. inż.
Andrzej Jaszkiewicz, dr hab. inż., prof. PP
Miłosz Kadziński , dr hab. inż.
 
Maciej Komosiński, dr hab. inż.
Wojciech Kotłowski, dr hab. inż.
Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. inż.
Jerzy Stefanowski, dr hab. inż., prof. PP
Izabela Szczęch, dr hab. inż.
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Szymon Wilk, dr hab. inż.
 
Piotr Zielniewicz, dr hab. inż.
 
Pracownicy ze stopniem doktora
Jerzy Błaszczyński , dr inż.
Paweł Liskowski, dr inż.
 
Irmina Masłowska, dr inż.
 
Tomasz Pawlak, dr inż.
 
Bartłomiej Prędki, dr inż.
Marcin Szeląg, dr inż.
Bartosz Wieloch, dr inż.
 
Pracownicy na stanowisku asystenta
Iwo Błądek , mgr inż.
 
Anna Labijak , mgr inż.
 
Mateusz Lango , mgr inż.
 
Agnieszka Mensfelt , mgr inż.
 
Konrad Miazga , mgr inż.
 
Michał Tomczyk , mgr inż.
 
Pracownicy inżynieryjni i techniczni
Luiza Budzyńska , mgr inż.
 
Piotr Poznaniak , mgr inż.
 

Alfabetycznie

Jerzy Błaszczyński, dr inż.
Iwo Błądek , mgr inż.
 
Luiza Budzyńska, mgr inż.
 
Krzysztof Dembczyński, dr hab. inż.
Andrzej Jaszkiewicz, dr hab. inż., prof. PP
Miłosz Kadziński, dr hab. inż.
 
Maciej Komosiński, dr hab. inż.
Wojciech Kotłowski, dr hab. inż.
Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. inż.
Anna Labijak , mgr inż.
 
Mateusz Lango , mgr inż.
 
Paweł Liskowski, dr inż.
 
Irmina Masłowska, dr inż.
 
Agnieszka Mensfelt , mgr inż.
 
Konrad Miazga , mgr inż.
 
Tomasz Pawlak, dr inż.
 
Piotr Poznaniak , mgr inż.
 
Bartłomiej Prędki, dr inż.
Roman Słowiński, Prof. dr hab. inż.
Jerzy Stefanowski, dr hab. inż., prof. PP
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Izabela Szczęch, dr hab. inż.
Marcin Szeląg, dr inż.
Michał Tomczyk , mgr inż.
 
Bartosz Wieloch, dr inż.
 
Szymon Wilk, dr hab. inż.
 
Piotr Zielniewicz, dr hab. inż.