PolskiPracownicyPracownicy [ English ][ Polski ]
Kierownik zakładu
Roman Słowiński, prof. dr hab. inż.
Samodzielni pracownicy naukowi
Andrzej Jaszkiewicz, prof. dr hab. inż.
Miłosz Kadziński, dr hab. inż., prof. PP
 
Maciej Komosiński, dr hab. inż.
Wojciech Kotłowski, dr hab. inż., prof. PP 
Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. inż.
Mikołaj Morzy, dr hab. inż., prof. PP
 
Jerzy Stefanowski, prof. dr hab. inż.
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Izabela Szczęch, dr hab. inż.
Szymon Wilk, dr hab. inż., prof. PP 
 
Piotr Zielniewicz, dr hab. inż.
 
Pracownicy ze stopniem doktora
Irmina Masłowska, dr inż.
 
Tomasz Pawlak, dr inż.
 
Bartłomiej Prędki, dr inż.
Marcin Szeląg, dr inż.
Andrzej Szwabe, dr inż.
 
Michał Tomczyk, dr inż.
 
Bartosz Wieloch, dr inż.
 
Pracownicy na stanowisku asystenta
Iwo Błądek, mgr inż.
 
Anna Labijak, mgr inż.
 
Mateusz Lango, mgr inż.
 
Magdalena Martyn, mgr inż.
 
Agnieszka Mensfelt, mgr inż.
 
Konrad Miazga, mgr inż.
 
Pracownicy inżynieryjni i techniczni
Luiza Budzyńska, mgr inż.
 
Piotr Poznaniak, mgr inż.
 

Alfabetycznie

Iwo Błądek, mgr inż.
 
Luiza Budzyńska, mgr inż.
 
Andrzej Jaszkiewicz, prof. dr hab. inż.
Miłosz Kadziński, dr hab. inż., prof. PP
 
Maciej Komosiński, dr hab. inż.
Wojciech Kotłowski, dr hab. inż, prof. PP
Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. inż.
Anna Labijak, mgr inż.
 
Mateusz Lango, mgr inż.
 
Irmina Masłowska, dr inż.
 
Magdalena Martyn, mgr inż.
 
Agnieszka Mensfelt, mgr inż.
 
Konrad Miazga, mgr inż.
 
Mikołaj Morzy, dr hab. inż., prof. PP
 
Tomasz Pawlak, dr inż.
 
Piotr Poznaniak, mgr inż.
 
Bartłomiej Prędki, dr inż.
Roman Słowiński, prof. dr hab. inż.
Jerzy Stefanowski, prof. dr hab. inż.
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Izabela Szczęch, dr hab. inż.
Marcin Szeląg, dr inż.
Andrzej Szwabe, dr inż.
 
Michał Tomczyk, dr inż.
 
Bartosz Wieloch, dr inż.
 
Szymon Wilk, dr hab. inż., prof. PP
 
Piotr Zielniewicz, dr hab. inż.