PolskiPracownicyPracownicy [ English ][ Polski ]
Kierownik zakładu
Roman Słowiński, Prof. dr hab. inż.
Samodzielni pracownicy naukowi
Andrzej Jaszkiewicz, dr hab. inż., prof. PP
Maciej Komosiński, dr hab. inż.
Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. inż.
Jerzy Stefanowski, dr hab. inż., prof. PP
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Szymon Wilk, dr hab inż.
 
Pracownicy ze stopniem doktora
Jerzy Błaszczyński , dr inż.
Krzysztof Dembczyński , dr inż.
Wojciech Jaśkowski , dr inż.
Miłosz Kadziński , dr inż.
 
Wojciech Kotłowski, dr inż.
Irmina Masłowska, dr inż.
 
Bartłomiej Prędki, dr inż.
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Izabela Szczęch, dr inż.
Marcin Szeląg, dr inż.
Bartosz Wieloch, dr inż.
 
Barbara Wołyńska, dr inż.
 
Piotr Zielniewicz, dr inż.
 
Pracownicy inżynieryjni i techniczni
Luiza Budzyńska , mgr inż.
 

Alfabetycznie

Luiza Budzyńska, mgr inż.
 
Jerzy Błaszczyński, dr inż.
Krzysztof Dembczyński, dr inż.
Andrzej Jaszkiewicz, dr hab. inż., prof. PP
Wojciech Jaśkowski, dr inż.
Miłosz Kadziński, dr inż.
 
Maciej Komosiński, dr hab. inż.
Wojciech Kotłowski, dr inż.
Krzysztof Krawiec, prof. dr hab. inż.
Irmina Masłowska, dr inż.
 
Bartłomiej Prędki, dr inż.
Jerzy Stefanowski, dr hab. inż., prof. PP
Robert Susmaga, dr hab. inż.
 
Izabela Szczęch, dr inż.
Marcin Szeląg, dr inż.
Marcin Szubert, dr inż.
Roman Słowiński, Prof. dr hab. inż.
Bartosz Wieloch, dr inż.
 
Szymon Wilk, dr hab. inż.
 
Barbara Wołyńska, dr inż.
 
Piotr Zielniewicz, dr inż.